Til mutteren

"En kvinne som virkelig forteller hvor gammel hun er, skal man helst ikke betro noe. For hun kan plapre ut med hva som helst." Oscar Wilde

lørdag 16. mars 2013

Kvelper?
Siko og Kaos er to Boxere fra kennelen Elkasu http://www.elkasu.com/ .
Vi er blitt så glade i dei at vi er begynt å tenkje på at desse genane deira bør få gå i arv. Siko er stilt på utstilling og har sine papir i orden. Kaos derimot har alt  i orden, men mangler utstilling.
Det som er eit lite problem er at løpetida nærmer seg og alderen tilseier at det må bli no.
Derfor vil eg legge dette ut på nettet om det er nokon som kan tenkje seg kvelper fra desse flotte Boxerane.

Kaos kom fra :  K-kullet

f. 07.03.2007
e. Alessandro Marzonara
u. Nuch Elkasu Easy To Love

Siko   http://www.elkasu.com/i-kull.htm

 http://www.elkasu.com/valper/i-kull/agare/greger-med-Irish-Son-002.jpg

Håper på nokre positive tilbakemeldinger.


Ingen kommentarer: